ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η E.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΒΕΕ ιστοσελίδα www.skrimizeas.gr (ο "Ιστότοπος") παρέχεται υπόκειται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, καθώς μπορεί να τροποποιηθεί από εμάς οποιαδήποτε στιγμή και δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα (η «Πολιτική Απορρήτου»). Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς όταν επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές, καθώς και οι εγγυήσεις που έχουμε στη θέση του για τις πληροφορίες.

Οι όροι "TEKNOGLAS", "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρεται σε E.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΒΕΕ. και των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των εταιρικών θυγατρικές E.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΒΕΕ. Οι όροι "εσείς" και να υποβάλει "σας" για τον επισκέπτη ή χρήστη του Δικτυακού μας τόπου.

Α. Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Θα συλλέγουν και να αποθηκεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν παρέχουν εθελοντικά σε μας, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αιτήματα για πληροφορίες ή επικοινωνώντας μαζί μας. Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες επαφής, όπως το όνομα, εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τη διεύθυνση IP σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες, να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, και με άλλο τρόπο για τους σκοπούς μας, τα οποία και μπορούν να περιλαμβάνουν εμπορικούς σκοπούς μας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς, όπως η φιλοξενία της ιστοσελίδας ή την παρακολούθηση δραστηριότητας site. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτα μέρη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, νομική ιδιοκτησία, οι δημόσιες, άλλους χρήστες Website ή την ίδια την ιστοσελίδα. Αν πουλήσει ή να μεταβιβάσει το σύνολο ή ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων μας ή συγχώνευση με άλλη εταιρεία, μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με την άλλη εταιρεία. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας όταν είναι άλλως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανταποκρίνεται σε μια δικαστική απόφαση ή με βάση την καλή πίστη μας που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν ή να συμμορφωθεί με το νόμο.

B. πληροφορίες πλοήγησης και Cookies


Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία παθητικής συλλογής πληροφοριών (για παράδειγμα, τα cookies) για να συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (για παράδειγμα, πληροφορίες πλοήγησης), οπότε μπορούμε να βελτιώσουμε και να διαμορφώσετε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Θα χρησιμοποιήσετε το Google Analytics και μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες τρίτους παροχείς υπηρεσιών για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Google Analytics θα συλλέγει, καθώς και άλλες τρίτους παρόχους υπηρεσιών μπορεί να συλλέγει, η διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, και άλλες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας, ενώ επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες και αναλύσεις που παρέχονται από το Google Analytics, καθώς και άλλες τρίτους παροχείς υπηρεσιών για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών μας στην ιστοσελίδα μας και πώς να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα. Η χρήση του Google Analytics »των πληροφοριών σας θα πρέπει να διέπονται από την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Εμείς και / ή τους παροχείς υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν ένα χαρακτηριστικό των φυλλομετρητών γνωστό ως cookie, το οποίο αναθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον υπολογιστή σας. Τα cookies συνήθως αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies χρησιμοποιούνται από εμάς να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας μας, να αναλύσει τις τάσεις, και τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies μας επιτρέπει να καθορίσουμε πράγματα όπως ποια μέρη της ιστοσελίδας μας πιο επισκέφθηκε και τις δυσκολίες οι επισκέπτες μας μπορούν να βιώσουν την πρόσβαση ιστοσελίδα μας. Με αυτή τη γνώση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα μας, αναγνωρίζοντας και παρέχοντας περισσότερα από τα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά και πληροφορίες, καθώς και την επίλυση των δυσκολιών πρόσβασης.

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά τη συμπλήρωση φορμών ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα μας (για παράδειγμα, παραθέτω αίτηση ή υποδείγματα εντύπων αίτησης και συνδεθείτε).

Θα μπορούν να συμμετέχουν παθητικά πληροφορίες που συλλέγονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και να το χρησιμοποιήσετε ως αναφορά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Γ. Ασφάλεια

Έχουμε εφαρμόσει έλεγχοι ασφαλείας που εύλογα σχεδιαστεί για την προστασία των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη απόκτηση και τη χρήση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το 100% ασφάλεια δεν είναι πάντα δυνατό.

Δ. Links

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Εμείς δεν αξιολογεί και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές ή την ασφάλεια αυτών των ιστοσελίδων.

Ε. χρήστες Διεθνή

Εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα από μια τοποθεσία εκτός της ΕΕ, παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι πρόκειται για μια ΕΕ με βάση το web ή / και εμπορικού κόμβου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τις πληροφορίες που συλλέγονται από ή για λογαριασμό αυτής της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται όταν έχετε πρόσβαση, να περιηγηθείτε σε αυτό, ή να αλληλεπιδρούν με αυτό. Διατηρείται σε servers και τα συστήματα που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να αποθηκευτούν έξω από την επαρχία, το κράτος, ή / και τη χώρα στην οποία διαμένετε, και επεξεργάζονται από εμάς, ένας συνεργάτης ή ένας τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Επιπλέον, κυβερνητικούς οργανισμούς που έχουν δικαιοδοσία πάνω μας στην ΕΕ (όπως δικαστήρια) μπορεί να δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

ΣΤ. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να ενημερώσει, να αναθεωρήσουν, να συμπληρώνει, να καταργήσετε ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή στην ιστοσελίδα. Παρακαλείστε να ελέγξετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιοδικά για τροποποιήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε συνέχειας μελλοντική βάση.

Γ. Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή αν αισθανθείτε ότι δεν είμαστε τηρώντας την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε office@skrimizeas.gr ή μέσω τηλεφώνου στο +30 22620 31148

Request Quote

Request sample

Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES