ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Για την κάλυψη της τεράστιας ζήτησης, η Ε.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΒΕΕ καθημερινά μετασχηματίζει ρητίνη για τη δημιουργία ενός πλήρως σχηματισμένου ακρυλικού φύλλου, με μία διαδικασία γνωστή ως εξώθηση.


Η 
Ε.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΒΕΕ εξωθεί ακρυλικά φύλλα κάθε μέρα για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Η εξώθηση είναι μια συνεχής μέθοδος παραγωγής και κατασκευής ακρυλικών φύλλων. Κατά τη διαδικασία εξώθησης, τα ακρυλικά σφαιρίδια ρητίνης τροφοδοτούνται μέσα στον κύλινδρο ενός εξωθητήρα, όπου θερμαίνονται μέχρι να αποτελέσουν μία τετηγμένη μάζα.
Η μάζα αυτή ωθείται αργά από μια μονάδα κοχλία κατά μήκος του κυλίνδρου έξω από το άκρο του κυλίνδρου μέσω ενός καλουπιού με τη μορφή τετηγμένου φύλλου. Το πάχος του σημείου εξόδου καθορίζει το πάχος του φύλλου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το φινίρισμα της επιφάνειας. Η συνεχής ταινία του ακρυλικού φύλλου περνά μέσα από ένα σύνολο κυλίνδρων ψύξης. Κόβεται στις άκρες και στο τελικό μέγεθος, προτού τα φύλλα συσκευαστούν και μεταφερθούν με φιλμ επικάλυψης.


Τα οφέλη της εξώθησης


Ανοχές πάχους και διαστάσεων.
  Οικονομικό κόστος.
   Ελάχιστα απόβλητα.
     Γρήγορη, ευέλικτη παραγωγή.
      Αμεση παραμετροποίηση των διαστάσεων των φύλλων.


            100% Ανακυκλώσιμο

Request Quote

Request sample

Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES